70360 Zoo Gorilla with Babies สวนสัตว์ กอริลลาและลูก

70360 Zoo Gorilla with Babies สวนสัตว์ กอริลลาและลูก

595.00 บาท
Product Code: 70360
Availability: Coming Soon
Viewed 650 times
รายละเอียดสินค้า 70360 Zoo Gorilla with Babies สวนสัตว์ กอริลลาและลูก
กอริลลาและลูก เป็นสัตว์ตระกูลลิงที่ยิ่งใหญ่และชอบกินใบไม้ สัตว์ขนาดใหญ่ที่มีความโดดเด่นในเรื่องขนสีเทาดำและรูปร่างที่น่าประทับใจ พ่อลิงกอริลลาภูมิใจในลูกของเขามากและคอยจับตาดูลูกน้อยในขณะที่พวกเขาเล่น ในสวนสัตว์ที่น่าตื่นตาตื่นใจนี้ สามารถเล่นร่วมกับ สวนสัตว์ใหญ่ (70341) และ คอกสัตว์ (70347) หรือเพิ่มส่วนที่เหลือของธีม PLAYMOBIL Adventure Zoo (70324,70342-70360) เพื่อความสนุกสนานในการสร้างสวนสัตว์ขอตัวเองมากยิ่งขึ้น ในชุดประกอบด้วย ฟิกเกอร์กอริลลาตัวผู้และลูก