Hospital

70192 Hospital โรงพยาบาล 1 ชั้น(Children's Hospital Room)

990บาท

70193 Hospital โรงพยาบาล พยาบาลและผู้ป่วยนั่งรถวีลแชร์(Patient in Wheelchair)

550บาท

70194 Hospital โรงพยาบาล ย่าและเด็ก(Grandmother with Child)

550บาท

70195 Hospital โรงพยาบาล ห้องตรวจสมรรถภาพร่างกาย(Physical Therapist)

990บาท

70198 Hospital โรงพยาบาล ห้องทำฟันและเอ๊กซเรย์(Dentist)

990บาท

70197 Hospital โรงพยาบาล ห้องวัดสายตา จักษุแพทย์(Eye Doctor)

990บาท

70190 Hospital โรงพยาบาล อาคารโรงพยาบาล(Large Hospital)

9,990บาท

70196 Hospital โรงพยาบาล อุโมงค์ฉายรังสีเอ๊กซเรย์(Radiologist)

990บาท

70191 Hospital โรงพยาบาล โรงพยาบาล 2 ชั้น(Furnished Hospital Wing)

5,990บาท
แสดง 1 ถึง 9 จากทั้งหมด 9 รายการ (1 หน้า)