Playmobil 9257 1.2.3 Ranger with Zebra 123 แรนเจอร์กับม้าลาย

Product Description

แรนเจอร์พร้อมที่จะดูแลม้าลายของเขาให้มันกินหญ้าอย่างมีความสุขในสนาม สามารถเล่นชุดนี้รวมกับของเล่นอื่น ๆ ของเพลย์โมบิล 1.2.3 ในชุดประกอบด้วย ฟิกเกอร์แรนเจอร์และม้าลาย แนะนำสำหรับเด็กอายุ 18 เดือนขึ้นไป