Playmobil 70999 Horse Farm Horse Trio ฟาร์มม้า ทรีโอม้า

Playmobil 70999 Horse Farm Horse Trio ฟาร์มม้า ทรีโอม้า

760.75บาท 895.00บาท -15%
Product Code: 70999
Availability: In Stock
Viewed 379 times

Product Description

"ฟาร์มม้า ทรีโอม้า ม้าพร้อมสำหรับการขี่

ม้าที่สง่างามทั้งสามนี้ทำให้ชีวิตบนคอกม้ามีชีวิตมากขึ้น Knabstrupper, Friesian และ Andalusian กำลังรอที่จะย้ายเข้าไปอยู่ในคอกม้าและสำรวจคอกข้างสนามม้าที่กว้างขวาง ชุดของเล่นประกอบด้วยม้าสามตัวพร้อมเชือกคล้องคอและอานม้าสองตัว"