Playmobil 70714 SCOOBY-DOO! Collectible Police Figure สคูบี้ดู! ชุดตำรวจ

Playmobil 70714 SCOOBY-DOO! Collectible Police Figure สคูบี้ดู! ชุดตำรวจ

395.00 บาท 395.00 บาท -0%
Product Code: 70714
Availability: In Stock
Viewed 529 times
รายละเอียดสินค้า Playmobil 70714 SCOOBY-DOO! Collectible Police Figure สคูบี้ดู! ชุดตำรวจ

เหตุการณ์แปลก ๆ เกิดขึ้นในเมือง? ด้วย SCOOBY-DOO! หุ่นตำรวจรวบ! Scooby-Doo สวมหมวกตำรวจ และเขาพร้อมที่จะสำรวจสถานการณ์ด้วยเครื่องส่งรับวิทยุในอุ้งเท้า ในชุดประกอบด้วย Scooby-Doo, เข็มขัดนิรภัย, หมวก , และอุปกรณ์อื่นๆ