Playmobil 70347 Zoo Enclosure สวนสัตว์ คอกสัตว์

Playmobil 70347 Zoo Enclosure สวนสัตว์ คอกสัตว์

445.50บาท 495.00บาท -10%
Product Code: 70347
Availability: In Stock
Viewed 2585 times

Product Description

องค์ประกอบรั้วต่างๆสามารถใช้งานได้อย่างยืดหยุ่นและสามารถเชื่อมต่อกันเป็นวงกลมหรือวงกลมเล็ก ๆ สองวงชุดขยายรั้ว ในสวนสัตว์ที่น่าตื่นตาตื่นใจนี้ สามารถเล่นร่วมกับ สวนสัตว์ใหญ่ (70341) หรือเพิ่มส่วนที่เหลือของธีม PLAYMOBIL Adventure Zoo (70324,70342-70360) เพื่อความสนุกสนานในการสร้างสวนสัตว์ขอตัวเองมากยิ่งขึ้น! ในชุดประกอบด้วย รั้วกิ่งไม้ 6 ชิ้นรั้วหิน 2 ชิ้นส่วนเชื่อมต่อ 16 ชิ้น "