Construction

-20%

6109 CityActionCarsซิตี้แอคชันรถเครนบรรทุกกระจก(GlassSortingTruck)

2,392บาท 2,990บาท
-20%

5283 CityActionชุดก่อสร้างรถบรรทุกสีแดง(FlatbedConstructionTruck)

1,272บาท 1,590บาท
-20%

5254 CityActionชุดท่าเรือโหลดตู้คอนเทรนเนอร์(LoadingTerminal)

2,632บาท 3,290บาท
-20%

4044 CityActionเครื่องตัดผิวถนน(AlphaltCutter)

920บาท 1,150บาท
-20%

5472 Constructionชุดก่อสร้างคนงานเจาะพื้น(ConstructionWorkerwithJackHammer)

319บาท 399บาท
-20%

5468 Constructionชุดก่อสร้างรถดั้มพ์ใหญ่สีเหลือง(IndustrialDumpTruck)

1,832บาท 2,290บาท
-20%

5470 Constructionชุดก่อสร้างรถตรวจงานก่อสร้าง(SiteSupervisor'sVehicle)

1,272บาท 1,590บาท
-20%

5469 Constructionชุดก่อสร้างรถตักหน้าดินสีเหลือง(LargeFrontLoader)

1,832บาท 2,290บาท
-20%

5467 Constructionชุดก่อสร้างรถพ่วงสีแดง(HeavyDutyFlatbedTrailer)

2,392บาท 2,990บาท
-20%

5471 Constructionชุดก่อสร้างรถเกลี่ยดินสีเหลือง(CompactExcavator)

1,272บาท 1,590บาท
-20%

5473 Constructionชุดก่อสร้างวัดระดับพื้น(Surveyor)

239บาท 299บาท
แสดง 1 ถึง 12 จากทั้งหมด 14 รายการ (2 หน้า)